Tag “Liền kề Văn Phú Hàn Quốc” có 40 bài viết
Mẫu thiết kế S5-A liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 223,2 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 81,86 m2

Mẫu thiết kế S5-A liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 223,2 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 81,86 m2

Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu S5-A liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

Mẫu thiết kế S4-A liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 234,9 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 83,8 m2

Mẫu thiết kế S4-A liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 234,9 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 83,8 m2

Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu S4-A liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

Mẫu thiết kế S3-D liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 359 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 91,82 m2

Mẫu thiết kế S3-D liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 359 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 91,82 m2

Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu S3-D liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

Mẫu thiết kế S3-C liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 333,5 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 85,79 m2

Mẫu thiết kế S3-C liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 333,5 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 85,79 m2

Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu S3-C liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

Mẫu thiết kế S3-B liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 283,2 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 85,3 m2

Mẫu thiết kế S3-B liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 283,2 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 85,3 m2

Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu S3-A liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

Mẫu thiết kế S3-A liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 286 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 85,3 m2

Mẫu thiết kế S3-A liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 286 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 85,3 m2

Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu S3-   A liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

Mẫu thiết kế S2-A liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 300 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 72.5 m2

Mẫu thiết kế S2-A liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 300 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 72.5 m2

Mẫu nhà S2-A là mẫu nhà 5 tầng của liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Được thiết kế dùng để kinh doanh. Nhà nằm ở dãy ngoài, ...

Mẫu thiết kế S1-C liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 236 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 102,14 m2

Mẫu thiết kế S1-C liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 236 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 102,14 m2

Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu S1-C liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

Mẫu thiết kế S1-B liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 233 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 72.5 m2

Mẫu thiết kế S1-B liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 233 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 72.5 m2

Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu S1-A liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

Mẫu thiết kế S1-A liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 236 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 72.5 m2

Mẫu thiết kế S1-A liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 236 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 72.5 m2

Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu S1-A liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

Mẫu thiết kế N6-D liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 272,4 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 81,9 m2

Mẫu thiết kế N6-D liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 272,4 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 81,9 m2

Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu N6-D liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

Mẫu thiết kế N6-C liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 254.8 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 76.5 m2

Mẫu thiết kế N6-C liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 254.8 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 76.5 m2

Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu N6-C liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

/ 4
Báo giá bán liền kề La Casta văn phú