Bảng giá nhà ở liền kề khu đô thị Văn Phú - Cập nhập liên tục

BẢNG GIÁ LIỀN KỀ VĂN PHÚ
(HOTLINE 0906.205.887)

(Quý khách có thể click vào mã hàng (vd: #H505) để xem thông tin chi tiết)

(14)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3555-2389 H-TT1 Tây - Nam 5m10m 87.5m2 - 148.57 triệu/m2 - - - 13 tỷ - -
#H3556-2390 H-TT2 Đông - Bắc 5m10m 72.5m2 - 158.62 triệu/m2 - - - 11.5 tỷ - -
#H3557-2391 H-TT2 Đông - Bắc 5m10m 72.5m2 - 158.62 triệu/m2 - - - 11.5 tỷ - -
#H3843-2608 H-TT2 Đông - Bắc 5m10m 72.5m2 - 155.86 triệu/m2 - - - 11.3 tỷ - -
#H3905-2670 H-TT2 Tây - Nam 5m10m 79m2 - 145.57 triệu/m2 - - - 11.5 tỷ - -
#H1592-1368 H-TT5 Đông - Nam 5m27m 71.65m2 - 138.12 triệu/m2 - 1.298 tỷ - 9.896 tỷ - -
#H3595-216 LK08 Tây - Bắc 4m12m 90m2 - 116.67 triệu/m2 - - - 10.5 tỷ - -
#H3592-213 TT12 Bắc 4m12m 90m2 - 111.11 triệu/m2 - - - 10 tỷ - -
#H3596-217 TT28 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 116.67 triệu/m2 - - - 10.5 tỷ - -
#H3350-100 TT3 Bắc 4.5m12m 90m2 - 111.11 triệu/m2 - - - 10 tỷ - -
#H3594-215 TT33 Bắc 5m24m 82.29m2 - 137.32 triệu/m2 - - - 11.3 tỷ - -
#H3553-197 TT5C Tây - Bắc 24.47m19.5m 135.5m2 - 191.88 triệu/m2 - - - 26 tỷ - -
#H3593-214 TT5C Tây - Bắc 24.47m19.5m 135.5m2 - 191.88 triệu/m2 - - - 26 tỷ - -
#H3591-212 V5A Đông - Nam 7m37m 126m2 - 206.35 triệu/m2 - - - 26 tỷ - -
LA CASTA (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1946-1711 La Casta H-TT2 Đông - Bắc 28m10m 97.88m2 - 204.33 triệu/m2 - - - 20 tỷ - -
#H3735-2500 La Casta HTT2 Đông - Bắc 5m11m 72.5m2 - 158.62 triệu/m2 - - - 11.5 tỷ - -
Liền kề Văn Phú (10)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3624-238 LKCVP LK13 Đông - Bắc 4m12m 90m2 - 144.44 triệu/m2 - - - 13 tỷ - -
#H3623-2418 LKCVP LK13 Đông - Bắc 4.5m12m 90m2 - 144.44 triệu/m2 - - - 13 tỷ - -
#H1294-1105 LKCVP LK9 Đông - Nam 4.5m16.5m 90m2 - 66.67 triệu/m2 - - - 6 tỷ - -
#H3741-2506 LKCVP TT1 Tây - Nam 4.5m24m 90m2 - 128.89 triệu/m2 - - - 11.6 tỷ - -
#H3544-2381 LKCVP TT12 Bắc 4.5m12m 90m2 - 116.67 triệu/m2 - - - 10.5 tỷ - -
#H3432-2300 LKCVP TT13 Đông - Bắc 5m22m 90m2 - 222.22 triệu/m2 - - - 20 tỷ - -
#H3597-2412 LKCVP TT28 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 111.11 triệu/m2 - - - 10 tỷ - -
#H1376-1182 LKCVP TT34C Tây - Nam 5.5m24m 62.95m2 - 59.57 triệu/m2 - - - 3.75 tỷ - -
#H3547-2384 LKCVP TT5C Tây - Bắc 24.47m19.5m 135.5m2 - 188.19 triệu/m2 - - - 25.5 tỷ - -
#H3561-2395 LKCVP V5A Đông - Nam 7m37m 126m2 - 210.32 triệu/m2 - - - 26.5 tỷ - -
LKVP (27)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3763-2528 LKVP LK1 Tây - Bắc 21.8m16m 115.15m2 - 251.85 triệu/m2 - - - 29 tỷ - -
#H3837-2602 LKVP LK12 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 138.89 triệu/m2 - - - 12.5 tỷ - -
#H3911-2676 LKVP LK12 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 138.89 triệu/m2 - - - 12.5 tỷ - -
#H3910-2675 LKVP LK14B Đông - Bắc 18.33m12m 99.46m2 - 186 triệu/m2 - - - 18.5 tỷ - -
#H3914-2679 LKVP LK20B Đông - Nam 4.5m19.5m 90.18m2 - 177.42 triệu/m2 - - - 16 tỷ - -
#H3840-2605 LKVP LK27 Tây - Nam 4.5m12m 90m2 - 127.78 triệu/m2 - - - 11.5 tỷ - -
#H3937-2702 LKVP LK27 Đông - Bắc 4.5m19.5m 90m2 - 163.33 triệu/m2 - - - 14.7 tỷ - -
#H3703-2468 LKVP TT1 Tây - Nam 4.5m24m 90m2 - 130 triệu/m2 - - - 11.7 tỷ - -
#H3838-2603 LKVP TT1 Tây - Nam 4.5m24m 90m2 - 123.33 triệu/m2 - - - 11.1 tỷ - -
#H3936-2701 LKVP TT1 Tây - Nam 4.5m24m 90m2 - 142.22 triệu/m2 - - - 12.8 tỷ - -
#H3935-2700 LKVP TT1 Tây - Nam 4.5m24m 90m2 - 142.22 triệu/m2 - - - 12.8 tỷ - -
#H3942-2707 LKVP TT10 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 113.33 triệu/m2 - - - 10.2 tỷ - -
#H3904-2669 LKVP TT19 Tây - Bắc 4.5m27m 90m2 - 200 triệu/m2 - - - 18 tỷ - -
#H3903-2668 LKVP TT19 Tây - Bắc 4.5m27m 90m2 - 200 triệu/m2 - - - 18 tỷ - -
#H3945-2710 LKVP TT2 Bắc 4.5m12m 90.12m2 - 136.48 triệu/m2 - - - 12.3 tỷ - -
#H3534-2371 LKVP TT21 Nam 4.5m12m 90m2 - 122.22 triệu/m2 - - - 11 tỷ - -
#H3535-2372 LKVP TT21 Nam 4.5m12m 180m2 - 133.33 triệu/m2 - - - 24 tỷ - -
#H3829-2594 LKVP TT21 Nam 4.5m12m 90m2 - 120 triệu/m2 - - - 10.8 tỷ - -
#H3790-2555 LKVP TT24 Đông - Bắc 22.09m12m 102.61m2 - 138.39 triệu/m2 - - - 14.2 tỷ - -
#H3941-2706 LKVP TT28 Tây - Nam 24.06m12m 120.89m2 - 115.81 triệu/m2 - - - 14 tỷ - -
#H3755-2520 LKVP TT3 Nam 4.5m24m 90m2 - 150 triệu/m2 - - - 13.5 tỷ - -
#H3938-2703 LKVP TT3 Nam 4.5m24m 90m2 - 144.44 triệu/m2 - - - 13 tỷ - -
#H3836-2601 LKVP TT38 Đông - Bắc 4.5m12m 76.52m2 - 121.54 triệu/m2 - - - 9.3 tỷ - -
#H3943-2708 LKVP TT6 Tây - Nam 4.5m12m 90m2 - 116.67 triệu/m2 - - - 10.5 tỷ - -
#H3839-2604 LKVP TT6 Đông - Bắc 4.5m12m 90m2 - 136.67 triệu/m2 - - - 12.3 tỷ - -
#H3902-2667 LKVP TT9 Đông - Bắc 4.5m42m 91.3m2 - 175.25 triệu/m2 - - - 16 tỷ - -
#H3940-2705 LKVP TT9 Tây - Nam 4.75m16.5m 93.82m2 - 138.56 triệu/m2 - - - 13 tỷ - -
Liền kề V5 V6 (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3913-2678 V5 V6 V5A Tây - Nam 7m42m 126m2 - 285.71 triệu/m2 - - - 36 tỷ - -
#H1506-1283 V5 V6 V6B 7m42m 126m2 - 142.86 triệu/m2 - - - 18 tỷ - -
(2)
Phân khuTên lôSố ôHướng nhàMặt tiềnMặt đườngDiện tíchGiá thuêChu kỳ thanh toánĐặt cọc
#H1671-1443 H-TT2 Tây - Nam 5m19.5m 72.5m2 15 triệu/tháng6 tháng/lần15 triệu
#H2207-1885 H-TT5 Đông - Nam 29m19.5m 128.6m2 35 triệu/tháng6 tháng/lần35 triệu
Liền kề Văn Phú (31)
Phân khuTên lôSố ôHướng nhàMặt tiềnMặt đườngDiện tíchGiá thuêChu kỳ thanh toánĐặt cọc
#H1463-1251 LKCVP LK1 Tây - Bắc 4.5m16m 86.2m2 16 triệu/tháng3 tháng/lần16 triệu
#H2804-2105 LKCVP LK10 Tây - Bắc 4.5m19.5m 90m2 20 triệu/tháng6 tháng/lần20 triệu
#H463-462 LKCVP LK10 Tây - Bắc 4.5m19.5m 90m2 6 triệu/tháng6 tháng/lần1 triệu
#H612-608 LKCVP LK11 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 10 triệu/tháng6 tháng/lần10 triệu
#H1274-1087 LKCVP LK11 Đông - Bắc 19.1m19.5m 104m2 22 triệu/tháng3 tháng/lần22 triệu
#H1299-1110 LKCVP LK12 Đông - Bắc 5m19.5m 64.74m2 12 triệu/tháng6 tháng/lần12 triệu
#H956-838 LKCVP LK14A Tây - Nam 4.5m12m 90m2 6.5 triệu/tháng6 tháng/lần6.5 triệu
#H1786-1553 LKCVP LK15 0m12.5m 67.5m2 13 triệu/tháng6 tháng/lần13 triệu
#H233-233 LKCVP LK20C Tây - Bắc 4.5m12m 87.6m2 15 triệu/tháng6 tháng/lần15 triệu
#H514-513 LKCVP LK26 Đông - Bắc 25.2m16.5m 130.19m2 15 triệu/tháng6 tháng/lần15 triệu
#H614-610 LKCVP LK3 Tây - Bắc 4.5m12m 76.5m2 5 triệu/tháng3 tháng/lần5 triệu
#H1499-1277 LKCVP LK9 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 5.5 triệu/tháng6 tháng/lần5.5 triệu
#H1221-1042 LKCVP TT02 Tây - Nam 4.5m24m 90m2 5 triệu/tháng6 tháng/lần5 triệu
#H531-530 LKCVP TT11 Đông - Bắc 4.5m42m 90m2 7 triệu/tháng3 tháng/lần7 triệu
#H1486-1267 LKCVP TT16 Đông 5m24m 80.96m2 13 triệu/tháng6 tháng/lần13 triệu
#H1072-38 LKCVP TT2 Nam 4.5m24m 87.32m2 6 triệu/tháng12 tháng/lần6 triệu
#H1628-1401 LKCVP TT2 Nam 4.5m24m 90m2 6.5 triệu/tháng6 tháng/lần6.5 triệu
#H585-584 LKCVP TT20 Tây - Nam 4.5m42m 100m2 20 triệu/tháng6 tháng/lần8 triệu
#H586-585 LKCVP TT26 Tây - Bắc 23m19.5m 106.17m2 6 triệu/tháng6 tháng/lần6 triệu
#H1583-1359 LKCVP TT3 Bắc 4.5m24m 90m2 14 triệu/tháng6 tháng/lần14 triệu
#H1403-1205 LKCVP TT31 Bắc 6m24m 69.75m2 6 triệu/tháng6 tháng/lần6 triệu
#H1485-1266 LKCVP TT4 0m0m 170m2 10 triệu/tháng3 tháng/lần10 triệu
#H535-534 LKCVP TT5C Tây - Nam 4.5m16.5m 90m2 5 triệu/tháng3 tháng/lần5 triệu
#H1222-1043 LKCVP TT6 Đông - Nam 4.5m16.5m 69.75m2 5 triệu/tháng6 tháng/lần5 triệu
#H1627-1400 LKCVP TT7 Tây - Bắc 4.5m27m 82.5m2 25 triệu/tháng6 tháng/lần25 triệu
#H1621-1394 LKCVP TT7 Tây - Nam 4.5m12m 90m2 18 triệu/tháng6 tháng/lần18 triệu
#H583-582 LKCVP TT7 Tây - Nam 4.5m12m 90m2 15 triệu/tháng6 tháng/lần15 triệu
#H914-805 LKCVP TT8 Tây - Bắc 4.5m16.5m 90m2 4 triệu/tháng6 tháng/lần4 triệu
#H590-589 LKCVP TT9 Tây - Nam 4.5m16.5m 90m2 8 triệu/tháng6 tháng/lần8 triệu
#H1753-1520 LKCVP TT9 Tây - Nam 5m16.5m 97.2m2 15 triệu/tháng6 tháng/lần15 triệu
#H1979-1744 LKCVP TT9 Tây - Nam 4.5m16.5m 90.06m2 6.5 triệu/tháng6 tháng/lần6.5 triệu
LKVP (1)
Phân khuTên lôSố ôHướng nhàMặt tiềnMặt đườngDiện tíchGiá thuêChu kỳ thanh toánĐặt cọc
#H3800-2565 LKVP TT4 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 30 triệu/tháng3 tháng/lần90 triệu
Liền kề V5 V6 (2)
Phân khuTên lôSố ôHướng nhàMặt tiềnMặt đườngDiện tíchGiá thuêChu kỳ thanh toánĐặt cọc
#H1017-883 V5 V6 V5A Nam 7m37m 126m2 15 triệu/tháng6 tháng/lần15 triệu
#H2565-1974 V5 V6 V6B Đông - Bắc 7m42m 126m2 75 triệu/tháng6 tháng/lần75 triệu
V6A (1)
Phân khuTên lôSố ôHướng nhàMặt tiềnMặt đườngDiện tíchGiá thuêChu kỳ thanh toánĐặt cọc
#H2566-1975 V6A V6A Tây - Nam 7m11.5m 89.45m2 30 triệu/tháng6 tháng/lần30 triệu