Bảng giá nhà ở liền kề khu đô thị Văn Phú - Cập nhập liên tục

BẢNG GIÁ LIỀN KỀ VĂN PHÚ
(HOTLINE 0906.205.887)

(Quý khách có thể click vào mã hàng (vd: #H505) để xem thông tin chi tiết)

(50)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1854-1620 H-TT1 Tây - Nam 5m19.5m 72.5m2 - 93.79 triệu/m2 - - - 6.8 tỷ - -
#H1795-1561 H-TT1 Tây - Nam 5m19.5m 72.5m2 - 93.79 triệu/m2 - - - 6.8 tỷ - -
#H2141-1853 H-TT1 Tây - Nam 5m19.5m 72.5m2 - 113.1 triệu/m2 - - - 8.2 tỷ - -
#H1867-1633 H-TT1 Đông - Nam 27.17m12m 100.62m2 - 99.38 triệu/m2 - - - 10 tỷ - -
#H1975-1740 H-TT1 Tây - Bắc 24.5m5m 72.5m2 - 80.69 triệu/m2 - - - 5.85 tỷ - -
#H1270-1083 H-TT1 Tây - Nam 5m19.5m 72.5m2 45 triệu/m2 63.5 triệu/m2 1232.5 triệu 1.65 tỷ 60% 4.199 tỷ 1.965 tỷ 6.146 tỷ
#H1976-1741 H-TT1 Tây - Nam 5m10m 87.5m2 - 74.29 triệu/m2 - - - 6.5 tỷ - -
#H1884-1650 H-TT1 Tây - Nam 27.5m10m 87.5m2 - 79.43 triệu/m2 - - - 6.95 tỷ - -
#H1891-1657 H-TT1 Tây - Nam 5m10m 87.5m2 - 67.43 triệu/m2 - - - 5.9 tỷ - -
#H1814-1580 H-TT1 Tây - Nam 5m10m 87.5m2 - 86.86 triệu/m2 - - - 7.6 tỷ - -
#H1840-1606 H-TT1 Tây - Nam 5m19.5m 102.15m2 - 93.98 triệu/m2 - - - 9.6 tỷ - -
#H1309-1120 H-TT1 Tây - Nam 24.5m19.5m 72.5m2 45 triệu/m2 70 triệu/m2 1812.5 triệu 1.298 tỷ 40% 3.636 tỷ 2.737 tỷ 6.374 tỷ
#H1945-1710 H-TT2 Đông - Bắc 28m10m 97.88m2 - 72.54 triệu/m2 - - - 7.1 tỷ - -
#H3024-2230 H-TT2 Đông - Bắc 5m10m 72.5m2 - 102.07 triệu/m2 - - - 7.4 tỷ - -
#H1885-1651 H-TT2 Đông - Bắc 5m10m 72.5m2 - 78.62 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - -
#H1558-1334 H-TT2 Đông - Bắc 5m12m 79m2 55 triệu/m2 76 triệu/m2 1659 triệu 1.199 tỷ 80% 6.094 tỷ 1.109 tỷ 7.203 tỷ
#H1157-983 H-TT2 Đông - Bắc 5m12m 79m2 - 94.94 triệu/m2 1738 triệu 1.199 tỷ - 7.5 tỷ - -
#H1567-1343 H-TT2 Đông - Bắc 5m12m 79m2 - 108.86 triệu/m2 1264 triệu 1.199 tỷ - 8.6 tỷ - -
#H1818-1584 H-TT2 Đông - Bắc 5m12m 79m2 - 96.2 triệu/m2 - - - 7.6 tỷ - -
#H2151-1863 H-TT2 Tây - Nam 5m10m 79m2 - 82.28 triệu/m2 - - - 6.5 tỷ - -
#H1219-1040 H-TT2 Đông - Bắc 32.8m19.5m 150.87m2 64 triệu/m2 71 triệu/m2 1056.09 triệu 1.355 tỷ 100% 10.712 tỷ 1.355 tỷ 12.067 tỷ
#H1958-1723 H-TT2 Đông - Bắc 5m19.5m 84.65m2 - 108.68 triệu/m2 - - - 9.2 tỷ - -
#H886-785 H-TT2 Đông - Bắc 5m19.5m 84.7m2 - 112.16 triệu/m2 2812.04 triệu - - 9.5 tỷ - -
#H1839-1605 H-TT2 Đông - Nam 27.9m19.5m 97.88m2 - 94.5 triệu/m2 - - - 9.25 tỷ - -
#H1210-1031 H-TT3 Tây - Nam 5m19.5m 72.5m2 60.9 triệu/m2 63 triệu/m2 152.25 triệu 1.298 tỷ 40% 2.437 tỷ 3.428 tỷ 5.865 tỷ
#H1813-1579 H-TT3 Tây - Bắc 5.4m10m 72.9m2 - 74.07 triệu/m2 - - - 5.4 tỷ - -
#H1637-1410 H-TT3 Tây - Bắc 5.4m10m 72.9m2 - 69.96 triệu/m2 - 1.36 tỷ - 5.1 tỷ - -
#H753-701 H-TT3 Đông - Nam 5m10m 72.9m2 - 50 triệu/m2 291.6 triệu 1.36 tỷ - 5.5 tỷ - -
#H1635-1408 H-TT3 Đông - Nam 5m10m 72.9m2 - 72.7 triệu/m2 - 1.36 tỷ - 5.3 tỷ - -
#H878-777 H-TT3 Đông - Nam 5.4m10m 72.9m2 42 triệu/m2 54 triệu/m2 875 triệu 1.359 tỷ 40% 2.643 tỷ 2.653 tỷ 5.296 tỷ
#H2892-2163 H-TT4 Đông - Bắc 33m19.5m 151m2 - 99.34 triệu/m2 - - - 15 tỷ - -
#H1603-1379 H-TT4 Tây - Bắc 5m16.5m 85.32m2 - 120.72 triệu/m2 - 1.573 tỷ - 10.3 tỷ - -
#H2893-2164 H-TT4 30m16.5m 92m2 - 146.74 triệu/m2 - - - 13.5 tỷ - -
#H1636-1409 H-TT4 Tây - Bắc 26.59m10m 72.9m2 - 79.56 triệu/m2 - 1.346 tỷ - 5.8 tỷ - -
#H1678-1450 H-TT4 Tây - Bắc 5m10m 72.9m2 - 69.96 triệu/m2 - - - 5.1 tỷ - -
#H1679-1451 H-TT4 Tây - Bắc 5m10m 72.9m2 - 69.96 triệu/m2 - - - 5.1 tỷ - -
#H1085-927 H-TT4 Đông - Nam 5.4m12m 72.9m2 52 triệu/m2 54 triệu/m2 145.8 triệu 1.3 tỷ 50% 2.692 tỷ 2.545 tỷ 5.237 tỷ
#H887-786 H-TT5 Tây - Bắc 5.4m10m 72.9m2 - 82.3 triệu/m2 656.1 triệu 1.359 tỷ - 6 tỷ - -
#H1935-1700 H-TT5 Đông - Nam 5.4m10m 72.9m2 - 76.82 triệu/m2 - - - 5.6 tỷ - -
#H2150-1862 H-TT5 Đông - Nam 5m10m 72.9m2 - 78.19 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - -
#H888-787 H-TT5 Đông - Nam 5.4m10m 72.9m2 - 75.45 triệu/m2 656.1 triệu 1.359 tỷ - 5.5 tỷ - -
#H1878-1644 H-TT5 Đông - Nam 5m27m 71.65m2 - 167.48 triệu/m2 - - - 12 tỷ - -
#H1592-1368 H-TT5 Đông - Nam 5m27m 71.65m2 - 138.12 triệu/m2 - 1.298 tỷ - 9.896 tỷ - -
#H1827-1593 H-TT5 Đông - Nam 29.82m27m 127.21m2 - 145.43 triệu/m2 - - - 18.5 tỷ - -
#H1585-1361 H-TT5 Đông - Nam 5m27m 71.6m2 - 153.63 triệu/m2 - 1.298 tỷ - 11 tỷ - -
#H883-782 H-TT5 Đông - Nam 5m27m 71.7m2 - 102 triệu/m2 1290.6 triệu 1.298 tỷ - 7.313 tỷ - -
#H1596-1372 H-TT5 Đông - Nam 5m27m 71.65m2 - 105 triệu/m2 - 1.298 tỷ - 7.523 tỷ - -
#H1828-1594 H-TT5 Đông - Bắc 5.09m66m 81.85m2 - 164.94 triệu/m2 - - - 13.5 tỷ - -
#H748-696 H-TT6 Tây - Bắc 5m16.5m 85.32m2 54.5 triệu/m2 95 triệu/m2 3455.46 triệu 1.573 tỷ 100% 9.678 tỷ -0 tỷ 9.678 tỷ
#H2058-27 TT7 Tây - Bắc 4.5m27m 82.11m2 - 132.75 triệu/m2 - - - 10.9 tỷ - -
B2.1 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1838-1604 B2.1 LK4 Tây 5m14m 85.6m2 17 triệu/m2 30.374 triệu/m2 1100 triệu - 100% 2.6 tỷ 0 tỷ 2.555 tỷ
C (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H2314-1911 C C9 Đông - Nam 5m13.5m 95m2 - 46 triệu/m2 - - - 4.37 tỷ - -
LA CASTA (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1946-1711 La Casta H-TT2 Đông - Bắc 28m10m 97.88m2 - 79.69 triệu/m2 - - - 7.8 tỷ - -
#H1949-1714 La Casta H-TT2 Tây - Bắc 26.9m12m 107.91m2 - 120.47 triệu/m2 - - - 13 tỷ - -
Liền kề Văn Phú (131)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H929-817 LKCVP LK10 Đông - Bắc 20m19.5m 120m2 - 141.67 triệu/m2 - - - 17 tỷ - -
#H1022-888 LKCVP LK10 Đông - Bắc 5.5m19.5m 81m2 - 98.77 triệu/m2 - - - 8 tỷ - -
#H1904-1670 LKCVP LK10 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 56.67 triệu/m2 - - - 5.1 tỷ - -
#H1413-1215 LKCVP LK10 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 53.33 triệu/m2 - - - 4.8 tỷ - -
#H2828-2125 LKCVP LK10 Tây - Bắc 4.5m19.5m 90m2 - 81.11 triệu/m2 - - - 7.3 tỷ - -
#H847-762 LKCVP LK11 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 53.89 triệu/m2 - - - 4.85 tỷ - -
#H1950-1715 LKCVP LK11 Đông - Nam 19.41m12m 106.77m2 - 108.64 triệu/m2 - - - 11.6 tỷ - -
#H1823-1589 LKCVP LK11 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 54.44 triệu/m2 - - - 4.9 tỷ - -
#H1957-1722 LKCVP LK12 Đông - Nam 4.5m16.5m 90m2 - 83.33 triệu/m2 - - - 7.5 tỷ - -
#H834-3 LKCVP LK12 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 62.78 triệu/m2 - - - 5.65 tỷ - -
#H1990-1755 LKCVP LK14A Đông - Bắc 5.47m12m 96.47m2 - 53.9 triệu/m2 - - - 5.2 tỷ - -
#H1649-1422 LKCVP LK14B Đông - Bắc 4.5m12m 76.5m2 - 73.2 triệu/m2 - - - 5.6 tỷ - -
#H24-24 LKCVP LK20A Đông - Nam 6m12m 75.6m2 - 84.66 triệu/m2 - - - 6.4 tỷ - -
#H1063-911 LKCVP LK20C Tây - Bắc 5m12m 72.9m2 - 78.19 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - -
#H2920-2183 LKCVP LK26 Tây - Nam 4.5m16.5m 90m2 - 78.89 triệu/m2 - - - 7.1 tỷ - -
#H2502-1956 LKCVP LK26 Tây - Nam 4.5m16.5m 90m2 - 78.89 triệu/m2 - - - 7.1 tỷ - -
#H1773-1540 LKCVP LK26 Tây - Nam 4.5m16.5m 90m2 - 68.89 triệu/m2 - - - 6.2 tỷ - -
#H1925-1690 LKCVP LK26 Đông - Bắc 4.5m12m 94.27m2 - 68.42 triệu/m2 - - - 6.45 tỷ - -
#H1115-46 LKCVP LK27 Đông - Bắc 4.5m19.5m 90m2 - 72.22 triệu/m2 - - - 6.5 tỷ - -
#H1955-1720 LKCVP LK27 Tây - Nam 4.5m12m 90m2 - 52.22 triệu/m2 - - - 4.7 tỷ - -
#H1655-1428 LKCVP LK27 Tây - Nam 4.5m12m 90m2 - 46.67 triệu/m2 - - - 4.2 tỷ - -
#H1557-1333 LKCVP LK27 Tây - Bắc 24.25m16.5m 123.93m2 - 80.69 triệu/m2 - - - 10 tỷ - -
#H647-633 LKCVP LK27 Tây - Nam 24.25m16.5m 124m2 - 84.68 triệu/m2 - - - 10.5 tỷ - -
#H1952-1717 LKCVP LK3 Đông - Nam 4.5m19.5m 76.5m2 - 99.35 triệu/m2 - - - 7.7 tỷ - -
#H1296-1107 LKCVP LK7 Tây - Bắc 4.5m19.5m 90m2 - 77.78 triệu/m2 - - - 7 tỷ - -
#H1324-1134 LKCVP LK7 Tây - Bắc 4.5m19.5m 90m2 - 77.78 triệu/m2 - - - 7 tỷ - -
#H2124-1845 LKCVP LK7 Tây - Bắc 4.5m19.5m 90m2 - 105.56 triệu/m2 - - - 9.5 tỷ - -
#H1591-1367 LKCVP LK7 Tây - Bắc 4.5m19.5m 90m2 - 83.33 triệu/m2 - - - 7.5 tỷ - -
#H1658-1430 LKCVP LK7 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 70 triệu/m2 - - - 6.3 tỷ - -
#H1303-1114 LKCVP LK7 Tây - Bắc 4.5m19.5m 90m2 - 68.89 triệu/m2 - - - 6.2 tỷ - -
#H993-863 LKCVP LK8 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 73.33 triệu/m2 - - - 6.6 tỷ - -
#H1601-1377 LKCVP LK8 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 51.11 triệu/m2 - - - 4.6 tỷ - -
#H1792-1558 LKCVP LK8 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 54.44 triệu/m2 - - - 4.9 tỷ - -
#H1967-1732 LKCVP LK8 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 58.89 triệu/m2 - - - 5.3 tỷ - -
#H3187-11 LKCVP LK9 Đông - Nam 4.5m16.5m 90.03m2 - 105.52 triệu/m2 - - - 9.5 tỷ - -
#H3177-2249 LKCVP LK9 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 98.89 triệu/m2 - - - 8.9 tỷ - -
#H3146-4 LKCVP LK9 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 95.56 triệu/m2 - - - 8.6 tỷ - -
#H1956-1721 LKCVP LK9 Tây - Nam 5m19m 74.01m2 - 78.37 triệu/m2 - - - 5.8 tỷ - -
#H37-37 LKCVP LK9 Đông - Nam 4.5m16.5m 90m2 - 71.11 triệu/m2 - - - 6.4 tỷ - -
#H2903-2170 LKCVP TT1 Đông - Bắc 4.5m12m 90m2 - 74.44 triệu/m2 - - - 6.7 tỷ - -
#H1623-1396 LKCVP TT1 Đông - Bắc 4.5m12m 90m2 - 88.89 triệu/m2 - - - 8 tỷ - -
#H2987-2226 LKCVP TT10 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 77.78 triệu/m2 - - - 7 tỷ - -
#H467-466 LKCVP TT10 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 52.22 triệu/m2 - - - 4.7 tỷ - -
#H1533-1310 LKCVP TT10 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 51.11 triệu/m2 - - - 4.6 tỷ - -
#H300-300 lKCVP TT11 Đông - Bắc 23m42m 130m2 - 70 triệu/m2 - - - 9.1 tỷ - -
#H1319-1129 LKCVP TT11 Đông - Bắc 4.5m42m 91.3m2 - 93.1 triệu/m2 - - - 8.5 tỷ - -
#H644-630 LKCVP TT11 Tây - Nam 4.75m12m 93.81m2 - 46.9 triệu/m2 - - - 4.4 tỷ - -
#H645-631 LKCVP TT11 Tây - Nam 4.78m12m 94.39m2 - 46.62 triệu/m2 - - - 4.4 tỷ - -
#H994-864 LKCVP TT11 Tây - Nam 6.5m16.5m 127m2 - 48.03 triệu/m2 - - - 6.1 tỷ - -
#H1320-1130 LKCVP TT11 Đông - Bắc 4.5m42m 91.4m2 - 88.62 triệu/m2 - - - 8.1 tỷ - -
#H1985-1750 LKCVP TT12 Bắc 4.5m12m 90m2 - 70 triệu/m2 - - - 6.3 tỷ - -
#H1971-1736 LKCVP TT12 Tây 4.5m19.5m 86.43m2 - 69.42 triệu/m2 - - - 6 tỷ - -
#H1972-1737 LKCVP TT12 Tây 4.5m19.5m 86.43m2 - 57.85 triệu/m2 - - - 5 tỷ - -
#H1932-1697 LKCVP TT12 Nam 4.5m12m 90m2 - 62.22 triệu/m2 - - - 5.6 tỷ - -
#H998-867 LKCVP TT13 Đông - Bắc 4.5m24m 90m2 - 111.11 triệu/m2 - - - 10 tỷ - -
#H1298-1109 LKCVP TT13 Đông - Bắc 4.5m24m 90m2 - 96.67 triệu/m2 - - - 8.7 tỷ - -
#H2147-1859 LKCVP TT13 Đông - Bắc 5m22m 90m2 - 105.56 triệu/m2 - - - 9.5 tỷ - -
#H2363-1918 LKCVP TT15 Đông - Bắc 6m10m 69.8m2 - 77.36 triệu/m2 - - - 5.4 tỷ - -
#H506-505 LKCVP TT16 Tây 5m10m 84.26m2 - 65.27 triệu/m2 - - - 5.5 tỷ - -
#H1788-1555 LKCVP TT16 Tây 7.4m10m 94.93m2 - 56.88 triệu/m2 - - - 5.4 tỷ - -
#H1508-1285 LKCVP TT16 Đông 6.15m24m 83.93m2 - 77.45 triệu/m2 - - - 6.5 tỷ - -
#H979-851 LKCVP TT16 Đông 5m24m 81m2 - 102.47 triệu/m2 - - - 8.3 tỷ - -
#H2879-2156 LKCVP TT16 Đông 5m24m 81m2 - 129.63 triệu/m2 - - - 10.5 tỷ - -
#H684-665 LKCVP TT16 Tây 5m10m 84m2 - 78.57 triệu/m2 - - - 6.6 tỷ - -
#H2891-2162 LKCVP TT17 Tây 10m10m 102.27m2 - 61.6 triệu/m2 - - - 6.3 tỷ - -
#H2085-1817 LKCVP TT17 Đông 10m24m 128.41m2 - 150 triệu/m2 - - - 19.262 tỷ - -
#H1920-1686 LKCVP TT17 Đông 5m24m 84.86m2 - 123.73 triệu/m2 - - - 10.5 tỷ - -
#H681-662 LKCVP TT18 Tây - Bắc 4.5m27m 90m2 - 94.44 triệu/m2 - - - 8.5 tỷ - -
#H1934-1699 LKCVP TT18 Đông - Bắc 25.24m12m 136m2 - 91.91 triệu/m2 - - - 12.5 tỷ - -
#H650-636 LKCVP TT18 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 57.78 triệu/m2 - - - 5.2 tỷ - -
#H1513-1290 LKCVP TT18 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 100 triệu/m2 - - - 9 tỷ - -
#H1970-1735 LKCVP TT18 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 60 triệu/m2 - - - 5.4 tỷ - -
#H984-856 LKCVP TT19 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 76.67 triệu/m2 - - - 6.9 tỷ - -
#H2164-1874 LKCVP TT2 Bắc 4.5m12m 89.89m2 - 68.97 triệu/m2 - - - 6.2 tỷ - -
#H1876-1642 LKCVP TT2 Bắc 4.5m12m 87.07m2 - 66.61 triệu/m2 - - - 5.8 tỷ - -
#H2061-1798 LKCVP TT2 Bắc 4.51m12m 90.18m2 - 65.42 triệu/m2 - - - 5.9 tỷ - -
#H3014-2229 LKCVP TT2 Tây - Bắc 4.5m19.5m 68.91m2 - 132.06 triệu/m2 - - - 9.1 tỷ - -
#H2362-1917 LKCVP TT20 Tây - Nam 4.78m42m 94.29m2 - 109.24 triệu/m2 - - - 10.3 tỷ - -
#H1889-1655 LKCVP TT21 Bắc 4.5m37m 90m2 - 78.89 triệu/m2 - - - 7.1 tỷ - -
#H1966-1731 LKCVP TT23 Tây 4.73m12m 89.85m2 - 58.99 triệu/m2 - - - 5.3 tỷ - -
#H2764-2076 LKCVP TT24 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 74.44 triệu/m2 - - - 6.7 tỷ - -
#H2918-2181 LKCVP TT25 Tây - Bắc 4.5m12m 76.5m2 - 87.58 triệu/m2 - - - 6.7 tỷ - -
#H926-814 LKCVP TT26 Đông - Bắc 4.5m19.5m 90m2 - 74.44 triệu/m2 - - - 6.7 tỷ - -
#H1942-1707 LKCVP TT26 Tây - Bắc 23.51m15m 108.24m2 - 85 triệu/m2 - - - 9.2 tỷ - -
#H1079-922 LKCVP TT28 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 47.22 triệu/m2 - - - 4.25 tỷ - -
#H2503-1957 LKCVP TT28 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 70 triệu/m2 - - - 6.3 tỷ - -
#H2850-2137 LKCVP TT28 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 65.56 triệu/m2 - - - 5.9 tỷ - -
#H2305-1903 LKCVP TT28 Tây - Nam 24.25m12m 123.12m2 - 59.29 triệu/m2 - - - 7.3 tỷ - -
#H2313-1910 LKCVP TT28 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 74.44 triệu/m2 - - - 6.7 tỷ - -
#H1744-1511 LKCVP TT29 Đông - Bắc 24.75m12m 133.12m2 - 71.36 triệu/m2 - - - 9.5 tỷ - -
#H1882-1648 LKCVP TT29 Đông - Bắc 24.56m12m 130.89m2 - 73.34 triệu/m2 - - - 9.1 tỷ - -
#H1675-1447 LKCVP TT29 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 63.33 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - -
#H1915-1681 LKCVP TT29 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 - 51.11 triệu/m2 - - - 4.6 tỷ - -
#H2991-2228 LKCVP TT3 Bắc 4.5m12m 90m2 - 77.78 triệu/m2 - - - 7 tỷ - -
#H946-828 LKCVP TT3 Bắc 4.5m12m 90m2 - 62.22 triệu/m2 - - - 5.6 tỷ - -
#H1060-908 LKCVP TT3 Nam 4.5m24m 90m2 - 63.33 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - -
#H1577-1353 LKCVP TT30 Đông - Bắc 12.5m24m 54.22m2 - 70.08 triệu/m2 - - - 3.8 tỷ - -
#H2981-2224 LKCVP TT33 Bắc 5m24m 93.9m2 - 91.59 triệu/m2 - - - 8.6 tỷ - -
#H1900-1666 LKCVP TT33 Bắc 5m24m 89.73m2 - 54.61 triệu/m2 - - - 4.9 tỷ - -
#H1908-1674 LKCVP TT33 Bắc 5m24m 96.03m2 - 69.77 triệu/m2 - - - 6.7 tỷ - -
#H1372-1178 LKCVP TT34C Tây - Nam 26.85m24m 77.28m2 - 59.52 triệu/m2 - - - 4.6 tỷ - -
#H1374-1180 LKCVP TT34C Tây - Nam 5.5m24m 55.03m2 - 63.6 triệu/m2 - - - 3.5 tỷ - -
#H1376-1182 LKCVP TT34C Tây - Nam 5.5m24m 62.95m2 - 59.57 triệu/m2 - - - 3.75 tỷ - -
#H1377-1183 LKCVP TT34C Đông - Nam 16m24m 86.76m2 - 60.51 triệu/m2 - - - 5.25 tỷ - -
#H1067-913 LKCVP TT35 Tây - Nam 4.5m24m 68m2 - 60.29 triệu/m2 - - - 4.1 tỷ - -
#H1973-1738 LKCVP TT35 Tây - Nam 4.5m24m 69.81m2 - 68.76 triệu/m2 - - - 6.8 tỷ - -
#H1919-1685 LKCVP TT38 Tây - Nam 4.5m12m 76.48m2 - 44.46 triệu/m2 - - - 3.4 tỷ - -
#H1711-1478 LKCVP TT38 Đông - Bắc 4.5m12m 76.52m2 - 56.19 triệu/m2 - - - 4.3 tỷ - -
#H2917-2180 LKCVP TT4 Bắc 4.5m12m 90m2 - 67.78 triệu/m2 - - - 6.1 tỷ - -
#H1190-59 LKCVP TT4 Nam 4.5m24m 90m2 - 57.78 triệu/m2 - - - 5.2 tỷ - -
#H646-632 LKCVP TT4 Bắc 4.5m12m 90m2 - 48.89 triệu/m2 - - - 4.4 tỷ - -
#H1691-1458 LKCVP TT4 Nam 4.5m24m 90m2 - 54.44 triệu/m2 - - - 4.9 tỷ - -
#H224-224 LKCVP TT4 Đông 4.5m30m 90.49m2 - 88.41 triệu/m2 - - - 8 tỷ - -
#H1692-1459 LKCVP TT5A Đông - Bắc 4.5m12m 90m2 - 52.22 triệu/m2 - - - 4.7 tỷ - -
#H1782-1549 LKCVP TT5C Đông - Nam 4.5m16.5m 90.12m2 - 55.48 triệu/m2 - - - 5 tỷ - -
#H829-754 LKCVP TT5C Tây - Nam 4.5m16.5m 90m2 - 51.67 triệu/m2 - - - 4.65 tỷ - -
#H1943-1708 LKCVP TT6 Tây - Nam 4.5m12m 90m2 - 57.78 triệu/m2 - - - 5.2 tỷ - -
#H2644-1995 LKCVP TT6 Tây - Bắc 4.5m27m 82.12m2 - 113.25 triệu/m2 - - - 9.3 tỷ - -
#H2960-2214 LKCVP TT6 Đông - Bắc 4.5m12m 90m2 - 91.11 triệu/m2 - - - 8.2 tỷ - -
#H2284-1900 LKCVP TT7 Tây - Nam 4.5m12m 90m2 - 73.33 triệu/m2 - - - 6.6 tỷ - -
#H2988-2227 LKCVP TT7 Đông - Bắc 4.5m12m 90m2 - 83.33 triệu/m2 - - - 7.5 tỷ - -
#H2948-2207 LKCVP TT7 Đông - Bắc 4.5m12m 90m2 - 83.33 triệu/m2 - - - 7.5 tỷ - -
#H2417-1925 LKCVP TT8 Tây - Bắc 4.5m16.5m 90m2 - 83.33 triệu/m2 - - - 7.5 tỷ - -
#H2848-2135 LKCVP TT8 Tây - Bắc 4.5m16.5m 90m2 - 77.22 triệu/m2 - - - 6.95 tỷ - -
#H2849-2136 LKCVP TT8 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 77.78 triệu/m2 - - - 7 tỷ - -
#H826-1 LKCVP TT8 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 52.22 triệu/m2 - - - 4.7 tỷ - -
#H788-721 LKCVP TT8 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 50 triệu/m2 - - - 4.5 tỷ - -
#H1977-1742 LKCVP TT9 Tây - Nam 4.75m16.5m 93.8m2 - 66.1 triệu/m2 - - - 6.2 tỷ - -
#H1295-1106 LKCVP TT9 Tây - Nam 4.7m16.5m 94m2 - 47.87 triệu/m2 - - - 4.5 tỷ - -
#H1021-887 LKCVP TT9 Tây - Nam 4.5m16.5m 89m2 - 57.3 triệu/m2 - - - 5.1 tỷ - -
#H2915-2178 LKCVP TT9 Tây - Nam 4.5m16.5m 90.06m2 - 78.84 triệu/m2 - - - 7.1 tỷ - -
LKVP (5)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H2046-1796 LKVP LK15 Tây - Bắc 20.8m16m 114.4m2 - 91.78 triệu/m2 - - - 10.5 tỷ - -
#H2235-1888 LKVP LK27 Tây - Nam 4.5m12m 90m2 - 62.22 triệu/m2 - - - 5.6 tỷ - -
#H1962-1727 LKVP TT10 Đông - Nam 4.5m12m 90m2 - 61.11 triệu/m2 - - - 5.5 tỷ - -
#H3026-2232 LKVP TT37 Đông - Bắc 4.65m16.5m 93.29m2 - 83.61 triệu/m2 - - - 7.8 tỷ - -
#H2068-1802 LKVP TT38 Đông - Nam 20.14m19.5m 90.22m2 - 60.96 triệu/m2 - - - 5.5 tỷ - -
Liền kề V5 V6 (19)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1939-1704 V5 V6 V5A Đông - Bắc 5.02m11.5m 118.08m2 - 64.36 triệu/m2 - - - 7.6 tỷ - -
#H1905-1671 V5 V6 V5A Đông 19.17m12m 93.96m2 - 133.04 triệu/m2 - - - 12.5 tỷ - -
#H1917-1683 V5 V6 V5A Đông - Nam 23.88m37m 139.96m2 - 110.75 triệu/m2 - - - 15.5 tỷ - -
#H1146-976 V5 V6 V5A Đông - Nam 7m37m 126m2 - 104.76 triệu/m2 - - - 13.2 tỷ - -
#H1774-1541 V5 V6 V5A Tây - Nam 11.14m42m 124.22m2 - 116.73 triệu/m2 - - - 14.5 tỷ - -
#H1940-1705 V5 V6 V5A Đông - Bắc 5m11.5m 75m2 - 93.33 triệu/m2 - - - 7 tỷ - -
#H1490-1271 V5 V6 V5A Tây - Nam 11.14m42m 124.26m2 - 164.98 triệu/m2 - - - 20.5 tỷ - -
#H1710-1477 V5 V6 V5A Tây - Nam 7m42m 126m2 - 153.97 triệu/m2 - - - 19.4 tỷ - -
#H456-456 V5 V6 V5A Đông - Bắc 5m11.5m 76.3m2 - 64.22 triệu/m2 648.55 triệu 1.352 tỷ - 4.9 tỷ - -
#H107-107 V5 V6 V5A Tây - Nam 7m66m 126m2 - 142.86 triệu/m2 6488 triệu 3.72 tỷ - 18 tỷ - -
#H554-553 V5 V6 V6B Tây - Nam 7m11.5m 89.4m2 - 130.87 triệu/m2 491.7 triệu 2.267 tỷ - 11.7 tỷ - -
#H1506-1283 V5 V6 V6B 7m42m 126m2 - 142.86 triệu/m2 - - - 18 tỷ - -
#H1709-1476 V5 V6 V6C Đông - Bắc 5m11.5m 75m2 - 81.33 triệu/m2 - - - 6.1 tỷ - -
#H338-338 V5 V6 V6D Đông - Bắc 18.83m11.5m 73m2 - 89.04 triệu/m2 803 triệu 1.93 tỷ - 6.5 tỷ - -
#H339-339 V5 V6 V6D Đông - Bắc 5m11.5m 75m2 - 70.67 triệu/m2 450 triệu 1.352 tỷ - 5.3 tỷ - -
#H2913-2176 V5 V6 V6D Tây - Nam 5m12m 75m2 - 109.33 triệu/m2 - - - 8.2 tỷ - -
#H1182-58 V5 V6 V6D Đông - Bắc 5m11.5m 75m2 - 70.66 triệu/m2 - - - 5.3 tỷ - -
#H1278-1091 V5 V6 V6D Đông - Bắc 5m11.5m 75m2 - 70.67 triệu/m2 - - - 5.3 tỷ - -
#H109-109 V5 V6 V6D Đông - Bắc 5m11.5m 75m2 - 69.33 triệu/m2 300 triệu 1.371 tỷ - 5.2 tỷ - -
Liền kề V5 V6 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1019-885 V5 V6 V6D Đông - Bắc 5m11.5m 75m2 - 69.33 triệu/m2 - - - 5.2 tỷ - -
V5V6 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1690-1457 V5V6 V6C Đông - Bắc 5m11.5m 72.5m2 - 73.1 triệu/m2 - - - 5.3 tỷ - -
(2)
Phân khuTên lôSố ôHướng nhàMặt tiềnMặt đườngDiện tíchGiá thuêChu kỳ thanh toánĐặt cọc
#H1671-1443 H-TT2 Tây - Nam 5m19.5m 72.5m2 15 triệu/tháng6 tháng/lần15 triệu
#H2207-1885 H-TT5 Đông - Nam 29m19.5m 128.6m2 35 triệu/tháng6 tháng/lần35 triệu
Liền kề Văn Phú (31)
Phân khuTên lôSố ôHướng nhàMặt tiềnMặt đườngDiện tíchGiá thuêChu kỳ thanh toánĐặt cọc
#H1463-1251 LKCVP LK1 Tây - Bắc 4.5m16m 86.2m2 16 triệu/tháng3 tháng/lần16 triệu
#H2804-2105 LKCVP LK10 Tây - Bắc 4.5m19.5m 90m2 20 triệu/tháng6 tháng/lần20 triệu
#H463-462 LKCVP LK10 Tây - Bắc 4.5m19.5m 90m2 6 triệu/tháng6 tháng/lần1 triệu
#H612-608 LKCVP LK11 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 10 triệu/tháng6 tháng/lần10 triệu
#H1274-1087 LKCVP LK11 Đông - Bắc 19.1m19.5m 104m2 22 triệu/tháng3 tháng/lần22 triệu
#H1299-1110 LKCVP LK12 Đông - Bắc 5m19.5m 64.74m2 12 triệu/tháng6 tháng/lần12 triệu
#H956-838 LKCVP LK14A Tây - Nam 4.5m12m 90m2 6.5 triệu/tháng6 tháng/lần6.5 triệu
#H1786-1553 LKCVP LK15 0m12.5m 67.5m2 13 triệu/tháng6 tháng/lần13 triệu
#H233-233 LKCVP LK20C Tây - Bắc 4.5m12m 87.6m2 15 triệu/tháng6 tháng/lần15 triệu
#H514-513 LKCVP LK26 Đông - Bắc 25.2m16.5m 130.19m2 15 triệu/tháng6 tháng/lần15 triệu
#H614-610 LKCVP LK3 Tây - Bắc 4.5m12m 76.5m2 5 triệu/tháng3 tháng/lần5 triệu
#H1499-1277 LKCVP LK9 Tây - Bắc 4.5m12m 90m2 5.5 triệu/tháng6 tháng/lần5.5 triệu
#H1221-1042 LKCVP TT02 Tây - Nam 4.5m24m 90m2 5 triệu/tháng6 tháng/lần5 triệu
#H531-530 LKCVP TT11 Đông - Bắc 4.5m42m 90m2 7 triệu/tháng3 tháng/lần7 triệu
#H1486-1267 LKCVP TT16 Đông 5m24m 80.96m2 13 triệu/tháng6 tháng/lần13 triệu
#H1072-38 LKCVP TT2 Nam 4.5m24m 87.32m2 6 triệu/tháng12 tháng/lần6 triệu
#H1628-1401 LKCVP TT2 Nam 4.5m24m 90m2 6.5 triệu/tháng6 tháng/lần6.5 triệu
#H585-584 LKCVP TT20 Tây - Nam 4.5m42m 100m2 20 triệu/tháng6 tháng/lần8 triệu
#H586-585 LKCVP TT26 Tây - Bắc 23m19.5m 106.17m2 6 triệu/tháng6 tháng/lần6 triệu
#H1583-1359 LKCVP TT3 Bắc 4.5m24m 90m2 14 triệu/tháng6 tháng/lần14 triệu
#H1403-1205 LKCVP TT31 Bắc 6m24m 69.75m2 6 triệu/tháng6 tháng/lần6 triệu
#H1485-1266 LKCVP TT4 0m0m 170m2 10 triệu/tháng3 tháng/lần10 triệu
#H535-534 LKCVP TT5C Tây - Nam 4.5m16.5m 90m2 5 triệu/tháng3 tháng/lần5 triệu
#H1222-1043 LKCVP TT6 Đông - Nam 4.5m16.5m 69.75m2 5 triệu/tháng6 tháng/lần5 triệu
#H1627-1400 LKCVP TT7 Tây - Bắc 4.5m27m 82.5m2 25 triệu/tháng6 tháng/lần25 triệu
#H1621-1394 LKCVP TT7 Tây - Nam 4.5m12m 90m2 18 triệu/tháng6 tháng/lần18 triệu
#H583-582 LKCVP TT7 Tây - Nam 4.5m12m 90m2 15 triệu/tháng6 tháng/lần15 triệu
#H914-805 LKCVP TT8 Tây - Bắc 4.5m16.5m 90m2 4 triệu/tháng6 tháng/lần4 triệu
#H590-589 LKCVP TT9 Tây - Nam 4.5m16.5m 90m2 8 triệu/tháng6 tháng/lần8 triệu
#H1753-1520 LKCVP TT9 Tây - Nam 5m16.5m 97.2m2 15 triệu/tháng6 tháng/lần15 triệu
#H1979-1744 LKCVP TT9 Tây - Nam 4.5m16.5m 90.06m2 6.5 triệu/tháng6 tháng/lần6.5 triệu
Liền kề V5 V6 (2)
Phân khuTên lôSố ôHướng nhàMặt tiềnMặt đườngDiện tíchGiá thuêChu kỳ thanh toánĐặt cọc
#H1017-883 V5 V6 V5A Nam 7m37m 126m2 15 triệu/tháng6 tháng/lần15 triệu
#H2565-1974 V5 V6 V6B Đông - Bắc 7m42m 126m2 75 triệu/tháng6 tháng/lần75 triệu
V6A (1)
Phân khuTên lôSố ôHướng nhàMặt tiềnMặt đườngDiện tíchGiá thuêChu kỳ thanh toánĐặt cọc
#H2566-1975 V6A V6A Tây - Nam 7m11.5m 89.45m2 30 triệu/tháng6 tháng/lần30 triệu