Mẫu thiết kế N2-B liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kềCleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 249 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 87.5 m2
18/01/2017

Mẫu thiết kế N2-B liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kềCleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 249 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 87.5 m2

Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu N2-B liền kề La Casta Văn Phú - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

A Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kềCleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc

Vị trí mẫu N2-B Văn Phú Hibrand

A Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kềCleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc

Thiết kế mặt đứng mẫu N2-B Văn Phú Hibrand

A Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kềCleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc

Mặt cắt mẫu N2-B Văn Phú Hi Brand

A Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kềCleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc

Mặt bằng tầng 1, tầng 2 mẫu N2-B liền kề Văn Phú Hi Brand

A Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kềCleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc

Mặt bằng tầng 3, tầng 4 mẫu N2-B

A Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kềCleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc

Mặt bằng tầng mái mẫu N2-B liền kề Văn Phú Hibrand

A Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kềCleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc
Bảng thống kê diện tích mẫu N2- B Văn Phú Hi Brand

Bảng giá biệt thự liền kề Văn Phú
Bình luận (0)
Bạn nên đọc kỹ quy định trước khi gửi bình luận.
Báo giá bán liền kề La Casta văn phú