Mẫu thiết kế N2-A liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kềCleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 252 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 79 m2
18/01/2017

Mẫu thiết kế N2-A liền kề La Casta Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - liền kềCleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Diện tích 252 m2 sàn xây dựng, diện tích đất 79 m2

Mẫu nhà N2-A là mẫu nhà điển hình của liền kề La Casta Văn Phú - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Được thiết kế dùng để ở. Nhà nằm ở dãy bên trong,  có một mặt đường chính và một mặt đường phụ.

              Tầng 1 là nhà xe và bếp ăn, tầng 2 là phòng khách và 1 phòng ngủ, tầng 3 có 02 phòng ngủ, tầng 4 có 01 phòng ngủ và 1 phòng tiện ích.

            Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu N1-A liền kề La Casta Văn Phú - liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

Mẫu nhà N1-A là mẫu nhà điển hình của liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Được thiết kế dùng để ở. Nhà nằm ở dãy bên trong, có một mặt đường chính và một mặt đường phụ.	Tầng 1 là nhà xe và bếp ăn, tầng 2 là phòng khách và 1 phòng ngủ, tầng 3 có 02 phòng ngủ, tầng 4 có 01 phòng ngủ và 1 phòng tiện ích.	Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu N1-A liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

Vị trí mẫu N2-A Văn Phú Hibrand

Mẫu nhà N1-A là mẫu nhà điển hình của liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Được thiết kế dùng để ở. Nhà nằm ở dãy bên trong, có một mặt đường chính và một mặt đường phụ.	Tầng 1 là nhà xe và bếp ăn, tầng 2 là phòng khách và 1 phòng ngủ, tầng 3 có 02 phòng ngủ, tầng 4 có 01 phòng ngủ và 1 phòng tiện ích.	Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu N1-A liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

Mặt đứng mẫu N2-A Văn Phú Hibrand

Mẫu nhà N1-A là mẫu nhà điển hình của liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Được thiết kế dùng để ở. Nhà nằm ở dãy bên trong, có một mặt đường chính và một mặt đường phụ.	Tầng 1 là nhà xe và bếp ăn, tầng 2 là phòng khách và 1 phòng ngủ, tầng 3 có 02 phòng ngủ, tầng 4 có 01 phòng ngủ và 1 phòng tiện ích.	Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu N1-A liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

Mặt cắt mẫu N2-A Văn Phú Hibrand

Mẫu nhà N1-A là mẫu nhà điển hình của liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Được thiết kế dùng để ở. Nhà nằm ở dãy bên trong, có một mặt đường chính và một mặt đường phụ.	Tầng 1 là nhà xe và bếp ăn, tầng 2 là phòng khách và 1 phòng ngủ, tầng 3 có 02 phòng ngủ, tầng 4 có 01 phòng ngủ và 1 phòng tiện ích.	Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu N1-A liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

Mặt bằng tầng 1, tầng 2 mẫu N2-A Văn Phú Hibrand

Mẫu nhà N1-A là mẫu nhà điển hình của liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Được thiết kế dùng để ở. Nhà nằm ở dãy bên trong, có một mặt đường chính và một mặt đường phụ.	Tầng 1 là nhà xe và bếp ăn, tầng 2 là phòng khách và 1 phòng ngủ, tầng 3 có 02 phòng ngủ, tầng 4 có 01 phòng ngủ và 1 phòng tiện ích.	Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu N1-A liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

Mặt bằng tầng 3, tầng 4 mẫu N2-A Văn Phú Hibrand

Mẫu nhà N1-A là mẫu nhà điển hình của liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Được thiết kế dùng để ở. Nhà nằm ở dãy bên trong, có một mặt đường chính và một mặt đường phụ.	Tầng 1 là nhà xe và bếp ăn, tầng 2 là phòng khách và 1 phòng ngủ, tầng 3 có 02 phòng ngủ, tầng 4 có 01 phòng ngủ và 1 phòng tiện ích.	Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu N1-A liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây

Mặt bằng tầng mái mẫu N2-A Văn Phú Hi brand

Mẫu nhà N1-A là mẫu nhà điển hình của liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand - Liền kề Văn Phú Hàn Quốc. Được thiết kế dùng để ở. Nhà nằm ở dãy bên trong, có một mặt đường chính và một mặt đường phụ.	Tầng 1 là nhà xe và bếp ăn, tầng 2 là phòng khách và 1 phòng ngủ, tầng 3 có 02 phòng ngủ, tầng 4 có 01 phòng ngủ và 1 phòng tiện ích.	Khách hàng xem chi tiết thiết kế mẫu N1-A liền kề Cleve Văn Phú - Liền kề Văn Phú Hibrand- Liền kề Văn Phú Hàn Quốc dưới đây:

Bảng thống kê diện tích mẫu N2-A Văn Phú Hibrand

Bảng giá biệt thự liền kề Văn Phú
Bình luận (0)
Bạn nên đọc kỹ quy định trước khi gửi bình luận.
Báo giá bán liền kề La Casta văn phú