Thông báo bàn giao nhà, đất dự án nhà phố thương mại The Victoria - liền kề V5 V6 Văn Phú
03/01/2017

Thông báo bàn giao nhà, đất dự án nhà phố thương mại The Victoria - liền kề V5 V6 Văn Phú

THÔNG BÁO

(V/v: Bàn giao đất, nhà, thu tiền liên quan đến căn nhà .....

 tại dự án nhà phố thương mại The Victoria)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÚ - INVEST

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-CT

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2016

 

THÔNG BÁO

(V/v: Bàn giao đất, nhà, thu tiền liên quan đến căn nhà .....

 tại dự án nhà phố thương mại The Victoria)

 
  

 

 

Kính gửi:        Ông/Bà ………………………………………………………...

Địa chỉ: ………………………………………………………..

………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………….

 

 • Căn cứ Hợp đồng số ……/HĐMB-V5,V6 (Sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) đã ký giữa Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest (Bên bán) và Quý Khách hàng (Bên mua);
 • Căn cứ Thoả thuận bảo đảm nghĩa vụ thanh toán số ………../2016/TTBĐ (sau đây gọi tắt là “Thoả thuận”);
 • Căn cứ Kế hoạch và tiến độ bàn giao nhà của dự án nhà phố thương mại The Victoria.

 

Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng căn nhà theo Hợp đồng thuộc Dự án nhà phố thương mại The Victoria đã đủ điều kiện bàn giao.

Lịch bàn giao nhà và thu tiền đợt cuối chi tiết như sau:

 1. Công tác thu - nộp tiền:
 • Quý Khách hàng thực hiện nộp số tiền còn lại của Hợp đồng và Thoả thuận, chi tiết số tiền nộp như sau:
  • Tổng giá trị mua bán theo Hợp đồng             : ………………… đồng
  • Tổng giá trị theo diện tích bàn giao thực tế : ………………… đồng
  • Số tiền khách hàng đã nộp theo Hợp đồng : ………………… đồng
  • Số tiền khách hàng còn phải nộp theo Hợp đồng : ………………… đồng (=1.2-1.3)
  • Số tiền khách hàng nộp theo Thoả thuận : ………………… đồng
  • Tổng số tiền khách nộp trước bàn giao : . .……………… đồng (=1.4+1.5)

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………….………….)

 • Quý Khách hàng có thể nộp tiền theo hai hình thức sau:

+ Nộp tiền mặt tại Phòng Kế toán Công ty (Địa chỉ: 177 Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội);

+ (hoặc) Chuyển khoản theo thông tin:

Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST

Tài khoản số       : 103 200 84889 280

Tại Ngân hàng     : TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Chi nhánh Thăng Long - Hà Nội

 • Thời hạn nộp : Từ ngày 21/12/2016 đến ngày …./…./2016
 • Thời gian nộp : Giờ hành chính các ngày trong tuần (Trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo qui định);
 1. Công tác nhận bàn giao nhà:
 • Sau khi nhận được số tiền thanh toán còn lại, Phòng Tài chính Kế toán Công ty sẽ phát hành Giấy xác nhận nghĩa vụ tài chính tới Quý Khách hàng, Công ty chúng tôi trân trọng kính mời Quý Khách hàng nhận bàn giao nhà theo Hợp đồng đã ký kết theo thời gian qui định dưới đây:

+ Thời gian bàn giao: Đúng …..h…… ngày … / … /2017.

+ Địa điểm: Căn số 1, lô TT20, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

Để việc giao nhận căn nhà của Quý Khách hàng thực hiện theo đúng kế hoạch, không ảnh hưởng đến các Khách hàng khác của dự án, đề nghị Quý Khách hàng tuân thủ nghiêm túc theo nội dung của thông báo này.

Trường hợp Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc liên quan đến việc nộp tiền, nhận bàn giao nhà, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ theo các số máy sau:

 • Phòng Kinh doanh: 04 6258 3939 hoặc 0934 699 288 (liên quan đến việc bàn giao nhà);
 • Phòng Tài chính Kế toán: 0972 645 052 (liên quan đến việc nộp tiền).

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng./.

Trân trọng thông báo!

Lưu ý:  

 1. Khi đến nộp tiền, Quý Khách hàng vui lòng mang theo thông báo này;
 2. Khi đến nhận bàn giao nhà đề nghị Quý Khách hàng mang theo các giấy tờ sau:
 • Bản gốc Hợp đồng mua bán, Hợp đồng ủy quyền hoặc Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng (nếu có);
 • Giấy xác nhận nghĩa vụ tài chính;
 • Chứng minh nhân dân, Sổ Hộ khẩu của Chủ hợp đồng (hoặc người đứng tên trên Văn bản Ủy quyền, Văn bản chuyển nhượng);
 1. Công ty chúng tôi chỉ bàn giao nhà cho chính chủ Hợp đồng/Người nhận chuyển nhượng/Người được ủy quyền hợp pháp theo quy định của Pháp luật và Công ty;
 2. Để tránh ảnh hưởng đến thời gian nhận bàn giao của các khách hàng khác, đề nghị Quý khách hàng sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đến nhận nhà theo đúng thời gian nêu trên. Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc Quý khách hàng chậm trễ bàn giao theo lịch chúng tôi đã thông báo;
 3. Đối với các căn nhà đã phát hành Thông báo bàn giao, Bên bán chỉ tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng (hợp pháp) của khách hàng trước thời hạn bàn giao ít nhất 03 (ba) ngày làm việc, Bên Mua, nếu có nhu cầu chuyển nhượng sẽ thực hiện theo đúng qui định sau khi nhận bàn giao nhà.

 

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- HĐQT (để báo cáo);

- P. KD, P.TCKT (để thực hiện);

- Tổ bàn giao nhà (để thực hiện);

- Các đối tượng liên quan khác;

- Lưu VT-CT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Tô Như Thắng

 

Bảng giá biệt thự liền kề Văn Phú
Bình luận (0)
Bạn nên đọc kỹ quy định trước khi gửi bình luận.
Báo giá bán liền kề La Casta văn phú